Chat with us, powered by LiveChat

Poland Travel BV hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan Poland Travel BV verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van medereizigers te verstrekken. Wij gaan er vanuit dat u de medereizigers zelf informeert dat wij deze gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken voor de boeking.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Poland Travel BV verzamelt en verwerkt, verwijzen we u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons heeft geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en vewijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien uw inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kan u dit aangeven per mail: info@polenreizen.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@polenreizen.nl 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.