Chat with us, powered by LiveChat

De gemeenteraad van Krakau heeft een ontwerpresolutie aangenomen betreffende de oprichting van een gemeentelijke culturele instelling vanaf 1 januari 2021: KL Plaszow Memorial en Museum in Krakau. Duits nazi-arbeids- en concentratiekamp (1942-1945).

Het museum zal een gemeentelijke culturele instelling zijn die samen met het ministerie van Cultuur en Nationaal Erfgoed wordt beheerd – naar aanleiding van de intentieverklaring die in juni door de burgemeester van Krakau en de minister is ondertekend. De brief voorziet in een financiële en inhoudelijke samenwerking tussen de stad en het ministerie voor de oprichting van het gedenkteken en de oprichting van een nieuwe instelling.

Het idee om het gebied van het voormalige KL Plaszow te herdenken is onze inzet voor de slachtoffers en de inwoners van Krakau, die zich de oorlogstijd herinneren, maar ook voor de hedendaagse burgers en internationale gemeenschappen van Krakau. Met de oprichting van het museum willen wij een nieuw hoofdstuk beginnen van wederzijdse werkzaamheden voor het behoud van de herinnering aan deze plaats van sterfte en lijden, die uiterst belangrijk is voor onze geschiedenis – zegt Jacek Majchrowski, de burgemeester van Krakau.

Herdenkingsruimte

Het Museum – KL Plaszow Memorial wordt gebouwd op het terrein van de gemeente Krakau, de Joodse Religieuze Gemeenschap in Krakau en de Staatsschatkist. Het zal een gebied van ongeveer 40 hectare beslaan, dat sinds 2002 is ingeschreven in het register van monumenten dat wordt bijgehouden door de Regionale Monumentenzorg van Małopolska, en het aangrenzende gebied van ongeveer 3 hectare. Het terrein van het voormalige Duitse nazi-arbeiders- en concentratiekamp Plaszow is een plaats van nationaal geheugen. Het wordt bevestigd door twee wetsbesluiten ter bescherming ervan: de reeds genoemde inschrijving in het monumentenregister en de wet op de oorlogsgraven en begraafplaatsen van 1936, die het gebied van KL Plaszow als oorlogsbegraafplaats erkent. Het kamp bevat overblijfselen van drie plaatsen van massa-executies. De opgegraven lichamen van de slachtoffers werden verbrand en verspreid over het hele gebied, waardoor het kamp een formele begraafplaats werd.

Aangezien de huidige “park en recreatie” status van de ruimte niet voldoet aan de eisen van gedenktekens, is het noodzakelijk geworden om een instelling op te richten die passende zorg biedt en over museumvoorzieningen beschikt. Een dergelijke aanpak zal het mogelijk maken om de plaats consequent en planmatig te beheren, zorg te dragen voor de herinnering, maar ook om les te geven over de geschiedenis van het kamp (in het bijzonder, de educatieve activiteit is om rekening te houden met de kwestie van de misdaad van genocide).

Het KL Plaszow museum en gedenkplaats wordt op drie pijlers gegrondvest; de eerste twee zijn: de locatie – een authentieke getuige van het lijden en de dood van de slachtoffers en de museumtentoonstelling – gepresenteerd in the Grey House and Memorial, de derde pijler: educatie en dialoog – zal in het Educatiecentrum worden uitgevoerd.

Het herdenkingsproject gaat ervan uit dat het gebied van het voormalige kamp zo onveranderd en authentiek mogelijk wordt gehouden, en dat er informatieborden en markeringen van belangrijke plaatsen worden aangebracht, zoals de plaats waar de lichamen werden verbrand of het rolplein. Ernaast, aan de Kamieñskiego Straat, zal echter een nieuw museumgebouw worden opgericht, het zogenaamde Memorial met een permanente tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van KL Plaszow, evenals een parkeerplaats voor bussen en een park. The Grey House zal ook worden gerenoveerd (het gebouw van de Chevra Kadisha Funeral Society van voor de oorlog, dat tijdens de bezetting werd omgebouwd tot het SS-hoofdkwartier en opgenomen in het kamp). Het project voorziet niet in de wederopbouw van de kampinfrastructuur of de oprichting van andere gebouwen in het post-kampgebied. Er zijn echter wel toekomstige plannen om de ruïnes van het gebouw aan het begin van de Jerozolimskastraat aan te passen om er een educatief centrum in onder te brengen.

De toegang tot het terrein van het kamp zal gratis zijn. De oprichting van een professionele instelling, zoals een museum, vormt een wereldwijd geaccepteerde organisatorische formule voor de zorg en het beheer van gedenkplaatsen.

Voorbereidingen voor de oprichting van het museum

De ondertekening van een intentieverklaring waarin de bereidheid van de minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed, samen met de gemeente Krakau, wordt uitgedrukt om een culturele instelling met de naam “KL Plaszow Memorial and Museum in Cracow, het voormalig Duitse nazi-arbeids- en concentratiekamp (1942-1945) te runnen. Voorafgaand werd door een overeenkomst tussen de stad, de Joodse Gemeenschap van Krakau en het Historisch Museum van de stad Krakau, een samenwerkingsverklaring gevormd voor de herdenking van het kamp KL Plaszow (in 2017).

In 2018 heeft de gemeenteraad van Krakau een resolutie aangenomen over het bepalen van de richting van de activiteiten voor de burgemeester van de stad Krakau, bestaande uit de oprichting van het “KL Plaszow Memorial and Museum“. In opdracht van de burgemeester van de stad werd ook een task force voor het Plaszow Concentratiekamp opgericht om de werkzaamheden voor de oprichting van het Memorial te coördineren.

In januari 2020 werd het openbaar overleg beëindigd, dat zich richtte op de kwesties met betrekking tot het nieuwe museum, met inbegrip van de behoeften, verwachtingen en opmerkingen van de bewoners over het landinrichtingsconcept en de omgeving van het KL Plaszow Memorial en Museum. De voornaamste eisen van de deelnemers aan de betrokken raadpleging: verbetering en regeling van het verkeer rond het toekomstige museum, gratis (niet-ticket) toegang tot de terreinen van het gedenkteken, geen omheining van het terrein, behoud van het groen op het terrein van het kamp en geen plaatsing van nieuwe objecten op het voormalige kampterrein. De samenvatting van de raadpleging is een uitgebreid Pools rapport, met antwoorden op specifieke eisen die zijn gesteld.

We zijn verplicht om te onthouden

“De oprichting en de werking van het museum zal een waardige en gepaste plaats zijn om de volledige nagedachtenis aan de slachtoffers van KL Plaszow te bewaren. Met de oprichting van het museum kan de herinnering aan het tragische verleden een waarschuwing en een les voor toekomstige generaties worden, zodat de mensheid nooit een even dramatisch lot zal meemaken. Het Memorial en het Museum is een garantie voor de effectiviteit van de uitgevoerde activiteiten en een passende stap in de geest van volledige historische verantwoordelijkheid voor onze gemeenschappelijke geschiedenis” – zoals we in de motivering van de resolutie lezen.

Het Museum van Krakau heeft als inhoudelijke begeleider het scenario van het nieuwe Museum en Memorial ontwikkeld en archeologisch onderzoek uitgevoerd op de plaats van het kamp. Het museum voert ook onderzoek en educatief werk uit op het gebied van kennis en herdenking van het voormalige kamp; sinds vele jaren is het museum bezig met het opleiden, vertellen en herdenken van de moeilijke periode van de Tweede Wereldoorlog in het kader van de Memorial Route en zijn takken: Pomorska Street, Pod Orłem Pharmacy en Oskar Schindler’s Enamel Factory.

De volgende fase, na de goedkeuring van de resolutie van de gemeenteraad over de oprichting van het gedenkteken en het museum, is de ondertekening van een overeenkomst tussen de minister van Cultuur en Nationaal Erfgoed en de gemeente Krakau over het gezamenlijk beheer van de nieuwe culturele instelling. De nieuwe instelling zal op 1 januari 2021 van start gaan. De geschatte tijd die nodig is om de werken aan de oprichting van het Memorial en het Museum af te ronden, met inbegrip van de permanente tentoonstelling, bedraagt ongeveer vijf jaar.

Engelstalig gepubliceerd in Memoria oktober 2020
Gepubliceerd door Auschwitz-Birkenau / memoria.auschwitz.org
Hoofdredacteur: Paweł Sawicki
Assistant redacteur: Agnieszka Juskowiak-Sawicka
Editors: Bartosz Bartyzel, Imogen Dalziel, Marek Lach, Łukasz Lipiński
Vertaald door Emma van Schaik op 03 november 2020

Reacties

reacties